Piękna Wieś Podkarpacka

Drewniany, brązowy budynek, do którego prowadzi asfaltowa droga. Przed budynkiem zielona łąka.

GODOWA

gmina Strzyżów

Liczba mieszkańców: 2 207 (stan na dzień 31.08.2023 r.).

Godowa to jedna z większych wsi gminy Strzyżów. Od północy graniczy ze Strzyżowem i Żarnową, od południa z Bonarówką i Żyznowem, od zachodu z Brzeżanką i Gbiskami. Wieś położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 989 Lutcza – Krosno. Od XVII wieku należała do rodziny Dydyńskich.

Mimo swej wielkości wieś do II połowy XX w. nie była samodzielną parafią. Najpierw należała do cysterskiego Dobrzechowa, później do Strzyżowa. Dopiero w 1967 r. została utworzona we wsi parafia pw. św. Krzysztofa.

Według jednej z legend histo­ria Godowej sięga jeszcze czasów piastowskich. Pierwszy właściciel osady, a później wsi nazywał się Godów czy raczej Godov. Pochodził on prawdo­podobnie z rycerskiego rodu Bogoriów. Był to piastowski ród, który w swym herbie miał „groty dwóch strzał srebrnych, odwróconych od siebie w polu czerwonym”. Pierwsza pisana wzmianka o wsi pochodzi z 1445 roku. Wtedy jej nazwa po raz pierwszy pojawia się w księgach sądowych ziemskich powiatu pilznieńskiego.

W Godowej znajduje się kościół pw. św. Krzysztofa, poświęcony w 1991 roku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, który organizuje co roku uznany w środowisku Konkurs Poezji Religijnej oraz kilka zabytkowych kapliczek i figur. Najstarsza drewniana kapliczka w formie krzyża obita blachą wykonana została ok. 1880 r. Ciekawa jest też ceglana kaplica z 1909 roku, którą rozbu­dowano w latach 1967–1973 i używano jako tymczasowy kościół.

Godowa po­siada dogodne warunki do aktywnego wypoczynku m.in. poprzez przebiegający przez wieś zielony szlak rowe­rowy prowadzony pętlą ze Strzyżowa przez Brzeżankę, Bonarówkę, Żyznów, Godo­wą z powrotem do Strzyżowa liczący 22 km. Trasa prowadzi przez największe partie wznie­sień Pogórza Strzyżowsko- Dynowskiego.

Miejscowość ma bardzo atrakcyjne położenie, dzięki zróżnicowanej rzeźbie terenu z punktami widokowymi na odkrytym grzbiecie nad przysiółkami Gacówka i Tamta Strona na dolinę Stobnicy i Wisłoka. Działają tu Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Godowa Dolna i OSP Godowa Górna. Od 2017 roku swoją działalność sportową rozpoczął KLUB SPORTOWY GODOWA, który w sezonie 2023/2024 prowadzi  rozgrywki w klasie B Grupa: Rzeszów II – Strzyżów.

Ważnym miejscem w Godowej jest świetlica wiejska, która została wybudowana w 2013 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obiekt ten stanowi centrum kulturalne wsi, gdzie organizowanych jest wiele wydarzeń o charakterze społeczno – kulturalnym.

W sąsiedztwie świetlicy mieści się stadion sportowy, gdzie odbywa się wiele wydarzeń sportowych oraz zawodów pożarniczych. Uzupełnieniem infrastruktury sportowej jest boisko wielofunkcyjne, gdzie szczególnie dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich sportowych zainteresowań.

Warto wspomnieć, że w Godowej urodził się Franciszek Chrapkiewicz-Chapeville (1924-2020), naukowiec, światowej klasy biochemik, współpracownik noblistów, który rozgryzł mechanizm odszyfrowania kodu genetycznego. To była rewolucja na miarę Nobla. Choć odkrycie miało miejsce wiele lat temu, zapewniło mu stałe miejsce w panteonie najwybitniejszych genetyków świata.

Back to top