Piękna Wieś Podkarpacka

Zdjęcie główne przedstawiające Centrum Kultury i Sztuki w Łące

ŁĄKA

gmina Trzebownisko

Miejscowość Łąka położona jest w południowo-wschodniej części Gminy Trzebownisko, 9 km od centrum miasta Rzeszowa. Charakteryzuje ją zwarty kształt zabudowy. Pod koniec 2022 roku liczba mieszkańców wsi wynosiła 2009. Na terenie miejscowości znajdują się liczne zabytki m.in.: zabytkowy barokowy spichlerz z XIIII w., który stanowi obecnie siedzibę Centrum Kultury i Sztuki, zabytkowy kościół parafialny z XVIII w., Zespół pałacowo-dworski w Łące z XVI w. czy zabytkowa kaplica cmentarna. Obecnie wieś jest w pełni zmodernizowana. Mieszkańcy mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, światłowodowej.

Sieć komunikacyjna jest bardzo dobrze rozwinięta m.in. dzięki położeniu gminy w pobliżu miasta wojewódzkiego. Stan techniczny dróg powiatowych i gminnych oraz wewnętrznych w Łące jest bardzo dobry. Wzdłuż głównych dróg przebiegają chodniki, a wszystkie części miejscowości posiadają publiczne oświetlenie. Infrastruktura społeczna wpływająca na integrację mieszkańców oraz możliwości spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców miejscowości Łąka. W miejscowości znajdują się obiekty sportowe i miejsca rekreacji tj.: boisko sportowe Ludowego Klubu Sportowego, ogólnodostępny Orlik w Łące, siłownia zewnętrzna, boiska przy Zespole Szkół w Łące, a także plac zabaw, park permakulturowy utworzony w 2022 roku oraz zielone tereny przy Centrum Kultury i Sztuki z ogródkiem kawiarenki oraz plażą, a także kinem plenerowym. W domu Strażaka organizowane są wieczorki patriotyczne, koncerty, Narodowe Czytanie, zajęcia podczas ferii dla dzieci, spotkanie z Mikołajem czy Dzień Dziecka.

Przez miejscowość przebiega „Miodowy Szlak Rowerowy”, w ramach którego na trasie ustawiono drogowskazy, a przy remizie OSP powstała wiata plenerowa z ławostołami, tablica informacyjna, dwie rzeźby, oświetlenie, monitoring oraz ogródek z roślinami miododajnymi. Wszystkie wymienione obiekty są technicznie sprawne i w razie potrzeby na bieżąco remontowane. Dla osób lubiących obcować z naturą istnieje możliwość odwiedzenia terenów położonych wzdłuż meandrów Starego Wisłoka, gdzie można spotkać liczne gatunki roślin i zwierząt.

Najmłodsi mieszkańcy uczęszczają do Zespołu Szkół w Łące, który składa się z  czterooddziałowego przedszkola oraz szkoły podstawowej. Na terenie wsi znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze: ,,Dom Opatrzności”  dla dzieci i młodzieży oraz Dom dla dzieci i młodzieży ,,Nadzieja”. Domy te mają swoją siedzibę w budynkach pałacowo-dworskich z XVI w. na terenie parku dworskiego. W Łące znajduje się również Strefa Aktywności Gospodarczej oferująca miejsca pracy, na terenie której działają takie firmy jak: Fabryka SOLVERA Gawel Technology, Fabryka kosmetyków SYLVECO, Jazgot, Marbo. Innymi znanymi zakładami są również Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST”, GLOBINIT SP. Z O.O., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe "Senator Plus" PPHU Tomasz Dubiel. Ważnym obiektem w  Łące jest również ośrodek zdrowia ZOZ 2, gdzie mieszkańcy mają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

Mieszkańcy dbają o prywatne posesje, które w większości są ogrodzone, posiadają piękne i zadbane ogrody z bogato nasadzoną roślinnością co wpływa na estetykę wsi.

Na terenie Łąki działają instytucje oraz obiekty ułatwiające życie nie tylko mieszkańcom Łąki, ale całej gminy Trzebownisko. Stowarzyszenia funkcjonujące na terenie wsi to: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Wszyscy Razem” w Łące, Ochotnicza Straż Pożarna w Łące, a także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, drużyna LKS Łąka, grupy parafialne. O  tożsamość kulturową wsi dbają m.in. Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” i OSP organizując wraz z GOK coroczne Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka”. Stowarzyszenia te dbają o integrację mieszkańców organizując pikniki rodzinne oraz festyny. Od 2022 roku na terenie miejscowości prężnie działa Centrum Kultury i Sztuki w Łące mające swoją siedzibę w barokowym Spichlerzu z XVIII wieku. CKiS dba o dziedzictwo wsi i tożsamość kulturową, pamiętając o artystach wywodzących się z miejscowości Łąka, realizując liczne projekty. Jest organizatorem licznych imprez plenerowych, a przede wszystkim prowadzi stałe zajęcia uzdalniające takie jak: zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, warsztaty wokalne, fotografia analogowa, malarstwo, ceramika, rzeźba, itp.

Indywidualny wizerunek Wsi.

Specjalną ofertą wyróżniającą miejscowość na tle innych jest oferta Centrum Kultury i  Sztuki w Łące. W 2022 roku w ramach projektu: „Śladami Józefa Rysia” powstał produkt turystyczny opierający się na postaci łąckiego artysty. Operacja polegała na wykreowaniu produktu turystyki dziedzictwa, wpływającego na wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej miejscowości Łąka w gminie Trzebownisko. Ponadto na  wyjątkowość wsi Łąka wpływa bogata historia i kultura. Zabytki, tradycje, lokalne wydarzenia kulturalne przyciągają  wielu turystów.

Zabytkowy kościół parafialny pw. św. Onufrego w Łące

Dom Pomocy Społecznej w Łące

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące

Wiata plenerowa z miejscem na ognisko przy OSP w Łące

Spichlerz po remoncie – Centrum Kultury i Sztuki w Łące z muralem przedstawiającym łąckiego artystę Józefa Rysia

Back to top