Piękna Wieś Podkarpacka

 

 

Krajobraz kolorowych pól, w tle napis Piekna Wieś Podkarpacka

 


 

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” to jedna z form wparcia, jaką Samorząd Województwa Podkarpackiego oferuje lokalnej społeczności w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. To wyjątkowe przedsięwzięcie, które wpisało się na trwałe w kalendarz działań mieszkańców podkarpackich sołectw. Dzięki konkursowi mamy możliwość zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniają się nasze wsie, jak pięknieją i się unowocześniają,  jak stają się coraz lepszymi miejscami do życia.

Zgodnie z regulaminem konkursu gminy zgłaszają miejscowość ze swojego terenu, która rywalizuje o tytuł tej „najpiękniejszej”. Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” ma za zadanie wyłonienie i promowanie najlepszych wzorców działania, pokazanie piękna wiejskiego krajobrazu, jak również dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Jest wizytówką i najbardziej spektralnym przedsięwzięciem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

To doskonała okazja do promowania i nagradzania sołectw, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność do wspólnych działań.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie szeroko rozumianej aktywności społecznej. Konkurs ma wspierać te miejscowości, w których mieszkańcy w sposób szczególny dbają o walory swojej wsi poprzez integrację i zaangażowanie, gdzie głównym wyznacznikiem nie muszą być czynniki ekonomiczne.

Nowością w tej edycji konkursu jest również wyłonienie wsi, wpisujących się w koncepcję „smart village”, w których społeczność zamieszkująca na obszarach wiejskich, wykorzystuje nowoczesne narzędzia i technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia, opierając się na lokalnych atutach i możliwościach.

Udział w konkursie to również okazja do promocji swoich miejscowości wśród mieszkańców regionu. W tym celu po raz kolejny uruchomione zostało głosowanie internetowe, które pozwoli na wypromowanie najpiękniejszych miejscowości i najaktywniejszych lokalnych społeczności oraz dotarcie z ideą konkursu do szerszego grona odbiorców.

Od 1 października  można oddawać głosy na 10 miejscowości z terenu województwa podkarpackiego wybrane przez Komisję Konkursową w pierwszym etapie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2023”. Głosowanie potrwa do 31 października br. (do godz. 24.00). 

Wspólnie  zadecydujmy, która z 10 wizytowanych miejscowości w tym roku  zasługuje na tytuł „Pięknej Wsi Podkarpackiej”.

Już po raz jedenasty Samorząd Województwa Podkarpackiego angażuje się w wybór „najpiękniejszej wsi”.  Każda edycja jest wyjątkowa, a efekty podziwia i ocenia komisja konkursu. Podstawowym osiągnięciem wielu edycji  jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w poprawę jakości ich życia. Dzięki wspólnym wysiłkom ich mieszkańców podkarpackie miejscowości zyskują na estetyce i stają się prawdziwymi wizytówkami Małych Ojczyzn.

Rozwój obszarów wiejskich województwa podkarpackiego kreowany poprzez Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025, to realizacja działu VII przyjętych założeń Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 (SRW 2030)  w tym  w Terytorialny wymiar SRW 2030 w zakresie wspierania obszarów wiejskich – „Wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i wypoczynku” poprzez działania wpływające na ich rozwój.

Nagrody dla zwycięzcy, pozostałych laureatów oraz wyróżnionych w konkursie zostały ufundowane w ramach realizacji operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka” zapisanej w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.
O zwycięstwie zadecyduje suma głosów internautów oraz wyniki oceny dokonanej przez komisję konkursową.

Więcej informacji o sposobie głosowania znajduje się w Regulaminie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2023”.

 

 

 

 

 

 

 

Back to top