Piękna Wieś Podkarpacka

Kaskada solankowa w Sołonce.

SOŁONKA

gmina Lubenia

Sołonka to malownicza, najmniejsza  wioska w gminie Lubenia. Leży w obrębie Krajobrazu Chronionego Obszaru Hyżnieńsko- Gwoźnickiego. Klimat  zbliżony do klimatu górskiego (teren  jest w 70% terenem górzystym). Obszar wsi charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu  o dość znacznych deniwelacjach /bezwzględne wysokości wahają się 350-450 m n.p.m./. Najwyższe wzniesienie znajduje się na terenie Lasów Państwowych i wynosi 457,80 m  n.p.m.

Zalesione wzgórza, duże kompleksy leśne, strumyki i potoki oraz specyficzny mikroklimat czynią z tego terenu doskonale miejsce wypoczynku. Dla miłośników pieszych wędrówek został wytyczony Pieszy Szlak Solankowy, który prowadzi z centrum wsi do obiektu wypoczynkowego – KASKADY SOLANKOWEJ. Osoby dbające o swoją kondycję fizyczną mogą skorzystać z siłowni na wolnym powietrzu ustawionej w centrum wsi.

Wielką chlubą gminy jest Zespól Pieśni i Tańca 'Lubenka' skupiający także mieszkańców Sołonki, posiadający 'Artystyczny Znak Jakości'. Prezentuje folklor ziemi rzeszowskiej oraz innych regionów Polski. W czasie 45-letniej działalności przez szeregi zespołu przewinęło się około 700 osób. 'Lubenka' była gorąco oklaskiwana przez publiczność Belgii, Holandii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Bułgarii, Słowacji, Włoch, Niemiec i Grecji.

Na uwagę zasługuje izba regionalna. Początki  działalności sięgają roku 1985, kiedy nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Lubeni wraz z uczniami rozpoczął zbieranie wszelkich staroci, które początkowo były gromadzone w Izbie Pamięci tejże szkoły. Przybywało eksponatów muzealnych głównie za sprawą młodzieży szkolnej z obszaru gminy do której wchodzą cztery sołectwa: Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska.

W Sołonce jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna. Szkołę prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka „Solanka”. Oferta szkoły jest bardzo bogata. W szkole jest powadzony żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum.  Bardzo cenionym miejscem rekreacji jest plac zabaw. W Sołonce jest ich trzy. Przy szkole, na kaskadzie solankowej i na Solankowym Zaciszu. Obok Domu Kultury jest ogólnodostępne boisko sportowe.

Malinowe Święto to impreza, która odbywa się co roku w Sołonce. Co cztery lata sołectwo jest organizatorem Dożynek Gminnych.

Bardzo specyficzna w Sołonce jest gwara, widoczna  w słownictwie i specyficznym nazewnictwie. Do tej pory słuchając starszych ludzi usłyszymy: tutok, chawok, pójdź no tu, pójddźwa, mroczki, badunia, paryja, terlepa.

Na terenie wsi Sołonka występują jedynie droga powiatowa i drogi gminne. Drogi te stanowią zasadniczy układ komunikacyjny gminy obsługujący cały teren gminy. Sieć dróg powiatowych umożliwia powiązania funkcjonalne i komunikacyjne z przyległymi obszarami. Przy drodze powiatowej został wybudowany chodnik, występuje również oświetlenie uliczne. W całej miejscowości jest wybudowany wodociąg gminny. Mieszkańcy miejscowości mogą korzystać również z kanalizacji sanitarnej.

W miejscowości znajduje się jeden przystanek autobusowy. Mieszkańcy sołectwa  bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach na tematy związane z OZE. Dzięki projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” wszyscy, którzy aplikowali o dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych otrzymali wsparcie. Poprzez projekt prowadzony przez Gminę dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne. Z odnawialnych źródeł energii korzysta również szkoła. Na budynku Domu Kultury został zamontowany telebim,
w celu przekazywania mieszkańcom ważnych informacji dotyczących ich sołectwa, jak również całej gminy.

Serdecznie zapraszamy do Sołonki.

Izba Regionalna w Sołonce

Plac zabaw i fontanna w kaskadzie solankowej w Sołonce

Parada wieńców dożynkowych podczas dożynek gminnych

Centrum wsi Sołonka z lotu ptaka

Siłownia na świeżym powietrzu

Back to top