Piękna Wieś Podkarpacka

Sośnica w panoramie z kościołem wśród drzew

SOŚNICA

gmina Radymno


Charakter miejscowości Sośnica jest naprawdę wyjątkowy. Wpływ na to ma nie tylko bogata historia wsi, której ślady odnaleźć można w zabytkach, ale przede wszystkim zachwycająca natura, aura spokoju i serdeczność mieszkańców. Sośnica ma swoją unikatową opowieść. Witała królewskich gości i była świadkiem pracowitości gospodarzy, żyjących skromnie, ale szczęśliwie.

Pierwsza wzmianka o istnieniu m. Sośnica pochodzi z dokumentu Władysława Jagiełły z 1408 r. Znajdują się tutaj relikty prywatnego zamku Korniaktów z XV w. Znajdują się one na wzgórzu nad wsią. Obecnie zachował się kopiec z resztkami podłużnego ceglanego skrzydła północnego z kwadratowym budynkiem od strony zachodniej, do którego można wejść od środka. Dodatkowo warto odwiedzić przyzamkowe stawy, z możliwością łowienia ryb, grillowania, organizowania imprez plenerowych. W ramach zadań statutowych Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Radymno „PRO PATRIA” objęła opieką zamek w Sośnicy. Osoby dbające
o teren w wspaniały sposób przybliżają ciekawą historię naszego regionu, poprzez działania promocyjne i wydawnicze.

Działa tutaj LKS, Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, Gminna Bibliotek Publiczna z siedzibą w Skołoszowie filia w Sośnicy, a także Stowarzyszenie Rozwoju Gminy „PRO PATRIA” mająca m.in. za cel odrestaurowanie zamku  i przyległych terenów. Są to ludzie, których połączyła wspólna pasja i miłość do ojczystych stron.

26 września 2021 r. odbyła się uroczystość przyjęcia sztandaru i nadania imienia kpt. Władysława Ważnego Szkole Podstawowej w Sośnicy. Podczas ceremonii odsłonięto m.in. pamiątkowy mural wykonany w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej. W skład kompleksu szkolnego wchodzi sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i zewnętrzna siłownia. Bezpośrednio za szkołą znajduje się stadion, na którym rozgrywają się mecze LKS.

Nowo powstała świetlica wiejska znakomicie spełnia funkcję rekreacyjno – społeczno – kulturalną dla Sołectwa Sośnica. Świetlica wiejska jest miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz punktem spotkań i zebrań mieszkańców wsi.

Z roku na rok poprawia się wizerunek gminy, powstają nowe obiekty, pięknieją dotychczasowe, ulega modernizacji sieć dróg, chodników, oświetlenia ulicznego. Coraz więcej mieszkańców wsi korzysta z różnego rodzaju dofinansowań i decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych. Podróżnych obsługuje stacja kolejowa Sośnica Jarosławska, korzystać można także z dogodnych połączeń autobusowych. Położona nad czystym Sanem miejscowość ma wiele do zaoferowania, ze względu na przebiegające przez gminę główne szlaki komunikacyjne o charakterze międzynarodowym i krajowym (m.in. autostrada A4).

Oprócz tego na terenie Sośnicy odnaleźć można wiele przydrożnych kapliczek, krzyży i pomników, które  stanowią nieodłączny element krajobrazu, a także są jej bogactwem i przejawem ludowej pobożności i religijności. Na jednym z pomników postawionym z okazji 600 lecia Sośnicy, zlokalizowanym przy drodze prowadzącej w kierunku Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Radymno "Pro Patria” odnaleźć można słowa, które dla mieszkańców mają ogromne znaczenie: „Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba. Nią życie jak słońcem się świeci, nią ziemia się zbliża do nieba.“

Prywatne posesje przyciągają wzrok, zadbane i piękne ogródki, ogrodowe kwiaty zachwycają urodą przez wiele sezonów i budzą podziw dla pracy mieszkańców nad estetyką posiadłości. O dynamicznym rozwoju wsi świadczy wiele nowo wybudowanych domów. Poczucie bezpieczeństwa, dostęp do usług publicznych
i organizowane imprezy, wydarzenia przyciągają nowych mieszkańców i są propozycją sposobów spędzania wolnego czasu. Takie ośrodki, jak Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP czy przestronna remiza strażacka, przed którą imponująco prezentuje się pomnik św. Floriana są sercem wsi i powodują, że młodzi nie uciekają do miasta, chcą wiązać się ze swoją małą ojczyzną. Z ciekawych imprez organizowanych cyklicznie w m. Sośnica wymienić można przede wszystkim: Podkarpacki Festiwal Kuchni Dworskiej, Bieg Ważnego czy też tegoroczny XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Warto dodać, że na terenie miejscowości znajduje się Dom Pomocy Społecznej, który istnieje od 22 lipca 1950 r. Powstanie zakładu ściśle wiąże się z potrzebą niesienia pomocy ludziom starszym, którzy z różnych przyczyn, stracili lub zgubili swoje rodziny, a sami będąc niezdolni do pracy, pozostali bez środków do życia i dachu nad głową.

Największym pięknem Sośnicy są jej wyjątkowi mieszkańcy, bez których nie udałoby się pokazać piękna całej naszej wsi. Wiadomo, że dla mieszkańców Sośnicy to właśnie ta miejscowość jest „Najpiękniejszą Wsią Podkarpacia”.

Szkolny mural wykonany w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „MUR, ALE historia Wojska Polskiego”.

Kompleks sportowy, siłownia zewnętrzna i przyszkolny plac zabaw.

12 listopada 2002 r. powstała Orkiestra Dęta w Sośnicy, inicjatorami jej powstania byli śp. Wójt Stanisław Ślęzak i Bogdan Świder.

Budynek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Radymno „PRO PATRIA”, tzw. Kurnik.

II Podkarpacki Festiwal Kuchni Dworskiej (w tle kościół w Sośnicy projektu inżyniera Stanisława Ślęzaka, wójta gminy Radymno w latach 1994-2014).

Back to top