Piękna Wieś Podkarpacka

Rakszawa z lotu ptaka

USTROBNA

gmina Wojaszówka

Ustrobna to miejscowość w gminie Wojaszówka, w powiecie krośnieńskim. Zajmuje powierzchnię 622 ha i liczy  ponad  1200 mieszkańców. Wieś Ustrobna to urokliwa miejscowość łącząca w sobie nowoczesność jak i dbałość o zachowanie tradycji. Ustrobna posiada liczne walory turystyczne, w tym krajobrazowe, kulturowe i historyczne.  Przyciągająca  swoim położeniem  o dużym potencjale turystycznym zwłaszcza pasjonatów wycieczek rowerowych i pieszych.

Jest malowniczo położona na styku Pogórza Dynowskiego i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, rozdzielonych rzeką Wisłok. Łączy w  sobie niesamowite piękno krajobrazu i poszanowanie lokalnej społeczności dla tradycji, kultury i obyczajów. Jest miejscowością lubianą przez mieszkańców i docenianą przez odwiedzających. Miejscowość posiada zasoby cenne przyrodniczo objęte ochroną w formie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z dopływami oraz w formie pomnika przyrody – jest to dąb „Ustrobniak” górujący nad miejscowością. Dąb Ustrobniak jest laureatem konkursu  w ogólnopolskim konkursie na „Drzewo Roku”.

W Ustrobnej znajdują się obiekty zabytkowe, a wśród nich neogotycki kościół parafialny p. w. św. Jana Kantego. Budowa świątyni trwała przez 17 lat, a poświęcenie odbyło się w 1877 r. Ołtarz główny, przedstawiający Golgotę: Chrystus ukrzyżowany, rzeźbiony  był w Monachium natomiast  figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła, wykonane w pracowni Franciszka Wyspiańskiego – ojca poety.  jak również wieża kościelna  - w  2019 roku ukończono budowę wieży kościelnej – jako wotum wdzięczności za uratowanie życia.

 Niezwykle urokliwym miejscem w Ustrobnej jest zespół Parkowo-Dworski usytuowany na wzniesieniu, tuż przy drodze wojewódzkiej. Dwór w Ustrobnej to niegdyś dom rodzinny bł. Stanisława Starowieyskiego - Stanisław Kostka Starowieyski herbu Biberstein (ur. 11 maja 1895 w Ustrobnej, zm. 13 kwietnia 1941 w Dachau (KL)) – kapitan rezerwy artylerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej 1918-1920, kawaler Orderu Virtuti Militari. Działacz kościelny, społeczny i charytatywny, szambelan papieski. Więzień i ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau, błogosławiony Kościoła katolickiego. 13 czerwca 1999 roku Papież Jan Paweł II dokonał w Warszawie beatyfikacji Stanisława Starowieyskiego jako jednego ze 108 Męczenników Polskich. Obiekty, pochodzące z I poł. XIX w., zostały wyremontowane -  w dworze przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie  -  dzięki czemu  obiekty pełnią funkcje społeczne: spichlerz pełni funkcje ośrodka zdrowia i remizy strażackiej. 

Niezwykle urokliwym miejscem w Ustrobnej jest Zespół Parkowo-Dworski usytuowany na wzniesieniu, tuż przy drodze wojewódzkiej. W parku znajdują się alejki oraz ławeczki. Park wiosną zamienia się w „biały kwiecisty dywan” za sprawą kwitnienia zawilców. W obrębie Dworu i parku znajduje się Pomnik na Szlaku Orląt Lwowskich upamiętniający  ppor. Jana Charlewskiego. Znakiem rozpoznawczym Ustrobnej jest staw -  w ostatnich latach został zrewitalizowany dzięki czemu cieszy zarówno mieszkańców jak również przyciąga wielu turystów lubiących odpocząć w otoczeniu natury. Wokół stawu są ławeczki oraz luneta umożliwiającą obserwacje zwierząt. 

Ustrobna jest miejscowością sprzyjającą osadnikom, posiadającą atrakcyjne  tereny pod zabudowę jednorodzinną. Mieszkańcy odwdzięczają się miejscowości dbając o własne posesje i estetykę wsi. Lokalna społeczność dba także o stan infrastruktury miejscowości i troszczy się  o czystość oraz estetykę zarówno w miejscach publicznych jak i na posesjach prywatnych. Dbałość mieszkańców o swoją „małą ojczyznę” przejawia się również w stanie infrastruktury technicznej. Ustrobna jest miejscowością skanalizowaną, posiadającą oczyszczalnie ścieków jak również posiadającą dostęp do wodociągu. W bardzo dobrym stanie technicznym są chodniki i drogi oraz oświetlenie uliczne. Funkcjonuje tutaj żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa. Przy szkole znajduje się pełnowymiarowa nowoczesna sala gimnastyczna. Ustrobna to również kolebka młodych talentów. Przy szkole Podstawowej w Ustrobnej działa teatr „ŻarUwa”, Sekcja Akrobatyki Sportowej oraz „UKS Ustrobna” odnoszący już pierwsze sukcesy.  W dbałości o zdrowie w sali sportowej przy szkole podstawowej organizowane są różnorodne zajęcia sportowe. Niemal każdego popołudnia sala gimnastyczna w Ustrobnej tętni życiem z racji  rozgrywek sportowych: w piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego, gimnastyki akrobatycznej czy innych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

W miejscowości jest dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci oraz ogólnodostępna siłownia plenerowa.  Ustrobna to miejsce, o które mieszkańcy bardzo dbają. Każdego roku, wiosną, w  ramach „Sprzątania Świata” wszyscy ruszają na pomoc środowisku. Sprzątają dzieci i  dorośli, angażuje się sołtys, rada sołecka, strażacy z tutejszej jednostki OSP, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, uczniowie z SP w Ustrobnej, przedszkolaki i mnóstwo mieszkańców. W Ustrobnej prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, strażacy ochotnicy zrzeszeni są  w  ramach jednostki OSP Ustrobna, udzielający się zarówno w wydarzenia kulturalne jak również w liczne akcje charytatywne. W Ustrobnej działa także ludowy zespół śpiewaczy „Ustrobianki”, powiększający swoje grono w coraz młodsze pokolenie. Zespół „Ustrobianki” wielokrotnie brał udział w przeglądach pieśni ludowych, a także w okolicznych uroczystościach. Lokalna społeczność angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych cyklicznych dla Gminy Wojaszówka takich jak: Dożynki, Piknik Honorowych Dawców Krwi, Święto Niepodległości oraz wiele innych.

Ustrobna to wyjątkowa miejscowość w której odczuwalna jest silna tożsamość kulturowa, Ustrobnianie wiążą swoją przyszłość z miejscem w którym mieszkają, które tworzą, które kochają i szanują.

Staw w Ustrobnej

Kościół w Ustrobnej pw. Św. Jana Kantego

Dąb Ustrobniak

Pomnik na Szlaku Orląt Lwowskich upamiętniający ppor. Jana Charlewskiego

Żłobek w Ustrobnej

Back to top